Właściwości paneli elewacyjnych włókno cementowych

Właściwości paneli elewacyjnych włókno cementowych

Do budowy elewacji współcześnie wykorzystuje się bardzo różnorodne materiały. Na dużych obiektach wymagane są jednak takie, które pozwolą na szybką realizację zadania. W tym celu stosuje się prefabrykowane panele wykonywane z blachy stalowej, kompozytów, drewna, szkła, laminatów lub płyty włókno cementowe. Wszystkie wymienione produkty przeznaczone są do budowy bardzo ostatnio modnej elewacji wentylowanej.

Odporne i estetyczne panele elewacyjne

właściwy montaż płyt włókno cementowychSpośród wielu dostępnych na rynku bardzo dobrych okładzin elewacyjnych na dużą uwagę zasługują płyty włókno cementowe. Przybierają one różne rozmiary, od małych płytek do wielkogabarytowych płyt. Są to produkty o bardzo dużej odporności, która wynika z komponentów i technologii produkcji. W skład budowy płyt tego rodzaju wchodzi cement portlandzki w różnorodnych proporcjach od 65 do 90 procent i włókna celulozowe lub włókna poliakoholu winylowego. O wytrzymałości płyt decyduje udział cementu natomiast włókna stanowią rodzaj zbrojenia zwiększającego odporność płyt. Każdy z producentów płyt włókno cementowych ma swoją własną metodę produkcji i często możemy spotkać domieszki w postaci kredy wapiennej, tufu wulkanicznego lub pochodzących z recyklingu zmielonych płyt włókno cementowych. W każdym razie otrzymany panel cechuje się bardzo dobrą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki biologiczne, chemiczne. Płyty włókno cementowe nie są podatne na korozję, starzenie i odkształcanie. Ich niski ciężar i wytrzymałość pozwalają na budowę z nich w pełni bezpiecznych poryć elewacyjnych w postaci wentylowanej. Producenci dostarczają na rynek płyty włókno cementowe o wielu różnych rozmiarach i wzorach zaspokajając tym samym potrzeby estetyczne odbiorców. Ogromne znaczenie dla trwałości i estetyki elewacji ma właściwy montaż płyt włókno cementowych, który powinien zostać wykonany na specjalnie przygotowanej podkonstrukcji co jest charakterystyczne dla wszystkich elewacji wentylowanych bez względu na rodzaj zastosowanej okładziny. Należy pamiętać aby wszystkie składowe elementy spełniały normy i posiadały odpowiednie certyfikaty.

Podkonstrukcja do montażu na niej płyt włókno cementowych wykonywana jest w formie rusztu na pierwotnej elewacji, w której umieszcza się materiały termoizolacyjne. Płyty na zbudowanej podkonstrukcji montuje się z zachowaniem odstępu od termoizolacji by umożliwić swobodny przepływ powietrza. Zapobiega się w ten sposób osiadaniu wilgoci na materiałach izolujących termicznie. Płyty działają ochronnie, podnoszą parametry izolacji cieplnej i akustycznej.