Studnia z pozwoleniem czy bez?

Studnia z pozwoleniem czy bez?

Budowa studni na własnej działce staje się niezwykle popularną inwestycją, na którą decyduje się coraz więcej właścicieli domków jednorodzinnych. Posiadanie własnej studni przy domu pozwoli realnie ograniczyć rachunki za wodę oraz odprowadzanie ścieków jednocześnie, nawet jeśli planujemy jedynie wykorzystać ją do podlewania roślin w ogrodzie, przydomowych porządków, lub mycia samochodu. Choć budowa studni wiąże się z pewnymi kosztami (w zależności od jej rodzaju), to ze względu na stale rosnące ceny za media, jest to inwestycja coraz bardziej opłacalna.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę studni?

wymagane pozwolenie wodnoprawnePrzed rozpoczęciem prac związanych z budową studni, warto najpierw sprawdzić warunki gruntowo-wodne panujące na działce. Można rozeznać się wśród sąsiadów, jeśli w okolicy są studnie warto sprawdzić poziom utrzymującej się w nich wody, także zorientować w sprawie samej jakości wody. Najlepiej jednak będzie wynająć specjalistę, jakim jest geotechnik, który dokona odpowiednich badań i pomiarów. Z otrzymanego raportu dowiemy się między innymi o rodzajach poszczególnych warstw gruntu na działce, ich przepuszczalności, a także o tym, na jakiej głębokości znajduje się woda oraz jakie ma parametry. Przyjęło się, że woda z głębszych warstw jest czystsza, ponieważ pozbawiona ewentualnych zanieczyszczeń pestycydami, czy wycieków z nieszczelnych zbiorników na fekalia. Jednak nie jest to regułą, dlatego tak istotne są badania gruntu. Nie bez znaczenia jest także głębokość, na jakiej planujemy zbudować studnię, ponieważ może okazać się, że będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne. Studnie czerpiące wodę z pierwszego poziomu wodonośnego, oraz studnie głębinowe nieprzekraczające 30 metrów głębokości nie wymagają żadnych pozwoleń na budowę, a jedynie samego jej zgłoszenia do miejscowego organu. Jednak jeśli mamy zamiar budować studnię powyżej wskazanej głębokości, lub też nasze zapotrzebowanie na wodę jest większe niż 5 m3 na dobę, będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne. Jednakże w przypadku domu jednorodzinnego z ilością  mieszkańców od 4 do 6 zapotrzebowanie na wodę ogranicza się do 1,5 m3.

Pamiętajmy także o kilku istotnych kwestiach, dotyczących umiejscowienia studni na działce. Konieczne będzie zachowanie konkretnych odległości, jak np. odległość od granicy działki, która nie powinna być mniejsza niż 5 metrów (w tej kwestii możemy dogadać się z sąsiadem). Minimalna odległość od szamba to 15 metrów, natomiast od przydrożnego rowu 7,5 metra. Nie planujmy także studni zbyt blisko budynku, ponieważ pobieranie z niej wody może osłabić grunt pod fundamentami domu.