Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

Na rynku powstaje obecnie coraz więcej nieruchomości, które są przeznaczone zarówno do użytku prywatnego jak i również publicznego. Właśnie dlatego zachodzi potrzeba stosowania w nich nowoczesnych instalacji oraz rozwiązań, które zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia osób mogących przebywać na ich terenie. W budynkach wykonywane są różnego rodzaju instalacje oraz systemy, które mają na celu zapewnienie komfortowego przebywania w obiekcie, a także możliwość jego użytkowego wykorzystania.

Zalety z przeprowadzenia audytu

specjalistyczny audyt ppożPrzykładami mogą być chociażby: elektryka, wodociągi czy ogrzewanie. Niemniej jednak w większych obiektach, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób koniecznym jest zastosowanie dodatkowych systemów, które umożliwiają przeciwdziałanie zagrożeniom tam występującym. Tak jest właśnie z otwartym ogniem, który jest jednym z największych niebezpieczeństw w kontekście zdrowia i życia ludzkiego, a także zgromadzonego mienia. W związku z tym podczas procesu projektowania koniecznie należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy oraz uwzględnić zastosowanie odpowiednich materiałów czy urządzeń. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku już istniejących obiektów, które także muszą spełniać wymogi prawne. W celu analizy ich stanu oraz podjęcia działań dostosowujących ich stan do aktualnych aktów prawnych konieczny jest specjalistyczny audyt ppoż, który pozwala przedstawić sytuację budynku w kontekście wymogów prawnych. Audyt pozwala zidentyfikować nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie uchybienia i uniknąć ewentualnych kar, które mogą nałożyć uprawnione do kontroli organy. Zakres takich czynności jest ustalany indywidualnie pomiędzy zleceniodawcą a firmą wykonawczą.

Firma usługowa może sprawdzić między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, warunki ewakuacji, procedury postępowania na wypadek zagrożenia ogniowego, odległość od budynków sąsiadujących, zaopatrzenie w wodę na potrzeby wewnętrznych systemów gaszenia, drogi pożarowe i bramy wjazdowe, dokumentację, regularność przeprowadzania ćwiczeń, oznakowanie obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami czy aktualność szkoleń z zakresu ochrony ppoż. Jak widać zakres jest całkiem spory. Z audytu sporządzany jest raport, w którym zawarta jest szczegółowa analiza wszystkich wcześniej wymienionych aspektów. W przypadku stwierdzenia nieścisłości raport jest rozszerzany o wskazówki jak zapewnić zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi.