Nowoczesna armatura wodociągowa

Nowoczesna armatura wodociągowa

Woda jest surowcem niezbędnym do życia. Musi być dostarczana do każdego domu i budynku bez przerwy, a jej jakość musi spełniać surowe normy. Dlatego starannie zaprojektowana i dobrze wykonana instalacja wodociągowa to konieczność, a nie tylko komfort. Woda dostarczana jest do budynku ze studni lub za pomocą sieci wodociągowej, a na terenie nieruchomości jest rozprowadzana za pomocą instalacji. 

Elementy armatury wodociągowej

armatura wodociągowaPierwszym podstawowym elementem armatury wodociągowej są rury. Armatura wodociągowa to skomplikowany system, w którego skład wchodzi wiele elementów. Są to przewody, których zadaniem jest transport wody i jej rozprowadzenie przy zachowaniu odpowiedniej wartości ciśnienia i jakości wody. Zadaniem łączek i kształtek jest zmiana kierunków przewodów, łączenie odcinków, łączenie większych średnic z mniejszymi (łączki i kształtki redukcyjne) lub łączenie więcej niż dwóch rur. Podstawowymi łącznikami są mufy, nyple, oraz złączki specjalne (elektrozłączki, złączki zaprasowane i zaciskowe). Do zmiany kierunku służą kolana (90° i 45°) oraz łuki gięte (różne promienie). Za pomocą trójników i czwórników łączymy więcej niż dwie rury. Zawory i kurki (odcinające, zwrotne, kulowe, bezpieczeństwa i specjalne (np. antyskażeniowe). Rolą zaworów jest regulowanie kierunku i natężenia przepływu, umożliwiają odcięcie dopływu wody. Do armatury zabezpieczającej należą filtry siatkowe, których zadaniem jest wyłapanie cząstek stałych mogących uszkodzić instalację. Wodomierze śrubowe (wodomierze główne) oraz skrzydełkowe (w mieszkaniach). W skład armatury czerpalnej wchodzą: zawory czerpalne (złączniki do węży, pralek, zmywarek, spłuczek) i baterie czerpalne (umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, prysznicowe, bidetowe). Elementami wspomagającymi instalację wodociągową są rury osłonowe typu peszel oraz otuliny izolacyjne (zabezpieczają izolacje prowadzone podtynkowo), uchwyty do mocowania, ścianki instalacyjne i materiały uszczelniające (taśmy teflonowe, pasty, konopie). 

Do każdego piętra, woda, jest doprowadzana za pomocą pionu. Pion są najczęściej wykonane ze stali ocynkowanej, miedzi, PCV lub polibutylenu. W budynkach wielorodzinnych pion wodociągowy musi być wyposażony w wodomierz i zawór odcinający – pozwala on na odłączenie pionu w razie awarii bez konieczności zamykania całej instalacji. Pionami prowadzona jest zimna woda. Ciepła jest prowadzona tylko wtedy, gdy jest ona ogrzewana centralnie (kotłownia, węzeł grzewczy). Wówczas, pion do ciepłej wody, jest traktowany jak pion do zimnej.