Na co uważać składając podpis na umowie

Na co uważać składając podpis na umowie

Każdy z nas jest w jakiś sposób ostrożny, jeżeli chodzi o kwestie podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Nikt nie chce się wpakować w jakieś nieprzyjemności związane z taką gafą. A niestety i takie rzeczy się zdarzają. Dlatego jak wspomniałam, ostrożność jest wskazana. Koniecznym jest również dokładne przeanalizowanie dokumentu, pod którym składamy własny podpis. Niestety nie wszyscy mają tego świadomość i wręcz nagminnie podpisują wszystko bez czytania. Zaufanie, zaufaniem, ale ostrożności nigdy dość.

Jakich rzeczy unikniesz podpisując umowę przeczytaną 

czego unikać przy podpisywaniu umówJa przynajmniej zawsze wychodzę z takiego założenia. Jakby to przemyśleć poważniej, to pewnie jak większość z nas. Tak więc fakt o przeczytaniu umowy przed podpisaniem mamy już wyjaśniony. W dalszej kolejności czego należy unikać. Sama umowa jest bardzo wiążąca. Odstąpienie od niej, czasami wiąże się z poniesieniem kosztów. Wypada zwrócić uwagę na takie podpunkty. Ponieważ czternastodniowe odstąpienie od umowy bez konsekwencji, chroni jedynie konsumenta, a nie pracownika. Dlatego należy znać woje prawa choć trochę i czytać, czytać co się podpisuje. To jest bardzo istotne, i będę to powtarzać. Przypomniało mi się teraz, jak kiedyś moja koleżanka zatrudniła się w pewnej firmie. Podpisała umowę z nimi, oczywiście pobieżnie tylko zapoznając się z nią. Stwierdziła, pamiętam wtedy, że była pod presją czasu i głupio było jej przeciągać czas poświęcony na przeczytanie umowy. Zwłaszcza, że i tak był bardzo krótki. Brak mi słów na takie zachowanie. A więc czego unikać przy podpisywaniu umów, a tego, żeby czas na zapoznanie się z nią być dostosowany do naszej potrzeby. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, należy przeczytać jeszcze raz. Unikajmy również wdawania się w rozmowę podczas czytania. Sprawi to niepotrzebne zamieszanie i zaburzy koncentrację na dokumencie. Co w konsekwencji sprawi, że będziemy się skupiać na rozmowie i nie zapoznamy się uważnie z warunkami umowy. To jest chyba najważniejsza rzecz, której należy unikać. Mogę to również powiedzieć na przykładzie z doświadczenia mojej koleżanki, która między innymi ten błąd popełniła.

To jest raz, a co dalej? czego jeszcze należy unikać? Błędów w umowie przede wszystkim. Tego należy się wystrzegać i jeżeli takowy błąd wystąpi, trzeba zgłosić to do osoby, która może taki błąd poprawić. Nie ma co się nad tym zastanawiać. Umowa ma być korzystna dla obu stron, nie należy się więc bać odezwać. Dotyczy to szczególnie młodych osób, które dopiero nabywają doświadczenia z takimi dokumentami.