Jak zorganizować pomieszczenie na pompownie ppoż?

Woda jest podstawowym i najczęściej używanym medium gaśniczym. Wbrew pozorom jednak, jej dostępność jest ograniczona, że względu na ograniczoną dostępność hydrantów w Polsce. Dlatego też każdy obiekt użyteczności publicznej powinien mieć zorganizowane pomieszczenie, umożliwiające podłączenie sprzętu gaśniczego.

Jak działa przepompownia ppoż?

niezawodna pompownia ppożPośród wielu różnych obecnie używanych medium gaśniczych, to w dalszym ciągu woda jest najpopularniejsza. Wydawać by się mogło bowiem, że jej dostępność jest nieograniczona, gdyż w każdym miejscu znajduje się hydrant, dzięki któremu można czerpać wodę w celach gaśniczych. Jak się jednak okazuje, nieco inaczej jest w przypadku dużych budynków użyteczności publicznej. Ze względu na to, że często znajdują się one w sporej odległości od hydrantów, powinny one dysponować oddzielnym pomieszczeniem, w którym można podłączyć urządzenia i sprzęt gaśniczy. Pomieszczenie to, określane bardzo często jako niezawodna pompownia ppoż, musi spełniać pewne bardzo jasne określone wymagania, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne dla ekip ratunkowych. Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby pompownia ppoż była w pewnym stopniu ogniotrwała, przynajmniej w takim stopniu, by można było z niej korzystać przez godzinę bez ryzyka poparzeń. Poza tym, w przypadku większości pompowni niezależnie od ich rozmiarów, bardzo ważne jest by były one wyposażone w więcej niż jedno źródło wody. W przypadku pompowni o wielkości do 20 m2, powinny one dysponować dwoma hydrantami i w miarę o zwiększania się wielkości danego pomieszczenia, powinny one dysponować większą ilością źródeł dostępu do wody. Ważne jest również, aby pomieszczenie przeznaczone na pompownie było usytuowane w takim miejscu budynku, aby z każdego jego punktu była do niego taka sam odległość. Dzięki temu będzie można bez przeszkód gasić pożary w różnych miejscach danego obiektu. Posiadanie pompowni ppoż jest w obecnych czasach wymagane przez zapisy prawa o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Posiadanie takiego pomieszczenia w budynku może znacząco zmniejszyć trudność w gaszeniu ognia w dużych budynkach użyteczności publicznej. Nieposiadanie pompowni może skutkować koniecznością zapłaty bardzo wysokich kar finansowych, z tytułu niedostosowanie się do zapisów prawa o bezpieczeństwie ppoż.

Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ppoż powinno być ważne dla każdego z nas. Zarządcy budynków użyteczności publicznej, mają zaś obowiązek maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo ppoż w swoim obiekcie. Muszą zadbać oni między innymi o to, aby w danym budynku było miejsce do podłączenia sprzętu gaśniczego.