Jak SAP HR monitoruje kapitał ludzki?

Jak SAP HR monitoruje kapitał ludzki?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystują moduły do ​​wskazania działań Departamentu Zasobów Ludzkich, takich jak zarządzanie płacami, czasem i pracą, zarządzanie świadczeniami, zarządzanie personelem i inne. Systemy te są świetnym sposobem dla małych i średnich firm na analizę i tworzenie potencjału dla swoich pracowników, a także funkcji działu zasobów ludzkich potrzebnych każdej firmie.

Jak SAP HR pozwala zarządzać zasobami ludzkimi?

monitorujący system sap hrPonieważ w niektórych małych firmach brakuje ludzi i siły roboczej, Dział Zasobów Ludzkich jest często porzucany lub zaniedbywany. Taka sytuacja często powoduje złe zarządzanie ludźmi, co może zrujnować firmę. Dzięki HRMS tego scenariusza można uniknąć, zatrudniając dział o niższych kosztach i z takimi samymi wynikami, jak w dużej firmie. Podsumowując: zarządzanie kapitałem ludzkim ma dwuznaczne znaczenie, podczas gdy systemy zarządzania zasobami ludzkimi mają określone znaczenie. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest bardziej podejściem i strategią w porównaniu do systemów zarządzania zasobami ludzkimi, które jest szczególnym narzędziem do zarządzania kapitałem ludzkim. Zarządzanie kapitałem ludzkim może odnosić się zarówno do podejścia, jak i narzędzia (które jest również programem komputerowym takim jak HRMS), podczas gdy systemy zarządzania zasobami ludzkimi odnoszą się tylko do używanego narzędzia. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest szersze i bardziej zaangażowane we wszystkie aspekty zasobów ludzkich w porównaniu do systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi są bardziej związane z komputerową stroną zasobów ludzkich. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest bardziej związane z „jak to robić”. W związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi monitorujący system sap hr oferuje automatyzację, standaryzację, usprawnienie i zwiększenie kontroli nad kosztami i zgodnością z prawem dla przedsiębiorstw i branż. Pakiet oprogramowania SAP HR obejmuje kilka modułów, takich jak podstawowe zasoby kadrowo-płacowe, zarządzanie talentami, planowanie i analiza siły roboczej, mobilne rozwiązania HR, HR dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przetwarzanie w chmurze do zarządzania przez Internet i integracji wszystkich modułów oprogramowania HR . SAP oferuje swoje oprogramowanie do sprzedaży online i na zamówienie telefoniczne. Kwalifikowani partnerzy SAP sprzedają również produkty na całym świecie. Witryna SAP zawiera łącza do partnerów i dostawców instrukcji i certyfikacji produktów SAP.

Specjaliści ds. Zasobów ludzkich mogą otrzymywać instrukcje w jednym lub wielu modułach oprogramowania. Moduł zarządzania zasobami ludzkimi jest składnikiem obejmującym wiele innych aspektów HR od aplikacji do przejścia na emeryturę. System rejestruje podstawowe dane demograficzne i adresowe, wybór, szkolenie i rozwój, zarządzanie zdolnościami i umiejętnościami, zapisy planowania wynagrodzeń i inne powiązane działania.