Czym jest agencja reklamowa?

Czym jest agencja reklamowa?

Agencje reklamowe mogą zajmować się całościową organizacją promocji danego produktu lub wykonać mniejsze zlecenia, np.: pojedyncze reklamy w postaci drukowanej, radiowej czy telewizyjnej. W agencji pracuje duża liczba specjalistów, która dzięki współpracy jest w stanie przygotować kampanię reklamową dla każdego klienta. Pod względem świadczonych usług, agencje dzielą się na BTL i ATL. Te pierwsze docierają do klienta inną droga niż za pomocą masowych środków przekazu, a te drugie skupiają się na tradycyjnych mediach. Niektóre agencje pracują na obu polach.  

Zadania agencji reklamowej

agencja reklamowa toruńAgencja reklamowa i zatrudnieni w niej specjaliści mają swoje ściśle określone zadania do wykonania. Ich praca polega na przygotowaniu, opracowaniu oraz umieszczeniu reklamy w odpowiednich środkach masowego przekazu. Głównym zadaniem agencji jest opracowanie i realizacji profesjonalnych kampanii reklamowych dla swoich klientów. Podstawą jest zgromadzenie odpowiednich informacji. Tylko rzetelne informacje są w stanie zapewnić odpowiednie źródło wiedzy, co pozwoli na podjęcie odpowiednich decyzji. Niezbędne są badania marketingowe oraz fachowa analiza zdobytych informacji. Kolejnym ważnym punktem jest opracowanie strategii kampanii reklamowej. Podstawa jest wyznaczenie celów kampanii i sposób ich osiągnięcia. Ważną rolę odgrywa tworzenie projektów graficznych, a także przygotowania związane z publikacją reklamy. Agencja reklamowa Toruń jest do tego odpowiednim narzędziem; pomaga właścicielowi firmy wymyślić logo, nazwę, slogan oraz generuje ciekawe propozycje na przyciągnięcie do firmy jak największej liczby klientów. Logo powinno być proste i łatwe do zapamiętania. Niedozwolone są treści seksualnych, obraźliwe, wyśmiewające jakąś osobę lub grupę oraz kopiowanie log innych firm. Slogan reklamowy powinien być prosty i chwytliwy. Największy sukces odnoszą slogany z interesującą grą słów, ładnie brzmiące, pozwalające na skojarzenie sloganu z firmą lub oferowaną przez nią produktem. 

Każda agencja może oferować odmienne usługi, jednak ich głównym zadaniem jest projektowanie, planowanie oraz zamieszczanie reklam w mediach dla swojego klienta. Zależnie od wymagań klienta oraz oferty agencji, może ona zajmować się reklamą zewnętrzną w formie billboardów, paneli lub jako reklamy w autobusie czy w tramwaju. Promocja produktów połączona z marketingiem bezpośrednim pozwala osiągnąć szybkie rezultaty. Agencja reklamowa zorganizuje i przeprowadzi całą kampanię reklamową. Projekt będzie zawierał wszystkie możliwe działania, które w skuteczny sposób przyciąga uwagę klienta.