Nowe projekty, a tkanka miejska

Nowe projekty, a tkanka miejska

 

Wrocław od wieki wieków był terenem wybitnej aktywności architektonicznej, która odbiła swoje piętno w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na wyglądzie Wrocławia. We Wrocławiu znajdziemy budynki reprezentujące stylistykę gotycką, barokową, klasycystyczna, romańską, a w końcu reprezentatywny w skali Europejskiej przykład architektury modernistycznej. Architektura ta, do dziś zachwyca swoją oryginalnością i daje pole do popisu dla projektantów zajmujących się projektowaniem architektury w tym mieście.

Projekty budynków w zabudowie historycznej

projekty budynków WrocławModernizm we Wrocławiu jest owocem gwałtownego rozwoju miasta na przełomie XIX i XX wieku. Jest to pokłosie XIX wiecznej zawieruchy, która decyzją francuską zroku 1807 doprowadziła do zburzenia murów miejskich. Wrocław otworzył się wówczas na podwrocławskie miejscowości. Dziś trudno sobie wyobrazić że dzisiejsze ulice Powstańców Śląskich, Kleczkowska, Jedności Narodowej i Grunwaldzka znajdowały się poza administracyjnym obrębem Wrocławia i poza dostępem do wrocławskiego rynku handlowego. Otwarcie Wrocławia na rozwój terytorialny, pozwoliło na łatwiejszy przepływ dóbr, rozwój handlu i gospodarki wrocławskiej. Wrocławski modernizm najlepiej widać w okolicach rynku, gdzie do dziś, pomimo dewastacji Wrocławia w wyniku Festung Breslau, piętrzą się dumnie największe osiągnięcia Wrocławskiego modernizmu: galeria handlowa Renoma, dom handlowy Feniks, dom kupca Pettersdorfa, a także górujący nad wrocławskim rynkiem budynek Miejskiej Kasy Oszczędności. Perłą architektury modernistycznej we Wrocławiu jest Hala Stulecia wraz z całym neoklasycystycznym kompleksem okalającym wrocławską fontannę. Bogate tradycje architektoniczne zobowiązują architektów nie tylko do skrzętnego przestrzegania procedur administracyjnych, do projektowania użytkowego zgodnym z współczesnym tropem funkcjonalizmu, ale także do przestrzegania kanonu tradycji architektonicznej miasta która poprzez swoją historię i dorobek na polu architektury bardzo wysoko zawiesza poprzeczkę. Projekty budynków Wrocław powinny uwzględniać tę spuściznę.

Można się zajmować projektowaniem architektury na dwa sposoby: po pierwsze, można tworzyć w oderwaniu od historycznej spuścizny danego miejsca, po drugie, można dostosowywać swoje projekty pod architekturę obecnie istniejącą w danym miejscu, uwzględniając dorobek pokoleń i estetyczną spójność na linii nowe i istniejące. Wrocław daje wyjątkowe możliwości pod tym względem. Wciąż jest tam mnóstwa miejsca pod zabudowę. Kwartały, wypalone podczas Festung Breslau, dalej czekają na ciekawą zabudowę.