Jak dopasować odpowiednie kotwy do betonu?

Jak dopasować odpowiednie kotwy do betonu?

W Polsce projektowanie konstrukcji budowlanych związane jest z zastosowaniem odpowiednich norm projektowych. W przypadku konstrukcji żelbetowych i stalowych konieczne jest wykorzystywanie do celów projektowych nowych norm, które potocznie nazywane są eurokodami. To właśnie w nich zawarte są informacje o tym, jakie wymagania muszą spełnić projektowane przez konstruktora połączenia, niezależnie od tego, czy są to konstrukcje spawane, czy połączenia wykonane za pomocą łączników mechanicznych.

Kotwy rozporowe do zagęszczonego betonu

kotwy rozporowe do betonuChyba największą trudność sprawia zaprojektowanie połączeń z dwóch różnych materiałów. Z taką sytuacją często ma się do czynienia w przypadku hal i innych obiektów kubaturowych, kiedy do żelbetowego podciągu należy przymocować trwałe dźwigary stalowe. Problematyka tego połączenia jest związana nie tylko z doborem odpowiednich łączników. Podczas projektowania największą trudność sprawia uwzględnienie wszystkich sił występujących w konstrukcji. W przypadku projektowania oparcia dźwigara stanowego na żelbetowym podciągu wykorzystywane najczęściej są kotwy rozporowe do betonu. Ich montaż jest nieskomplikowany, dzięki czemu wykonawcy chętnie sięgają po tego rodzaju rozwiązania. Istotne jest jednak to, aby element żelbetowy, w którym kotwione są łączniki był wykonany z betonu zwykłego lub ciężkiego bardzo dobrze zagęszczonego. Specjalne łapki zapierają się bowiem o szkielet materiału uniemożliwiając wyrwanie kotwy z materiału. Jeśli gęstość betonu nie będzie wystarczająca, element nie będzie miał możliwości odpowiednio zaprzeć się o strukturę, co mogłoby doprowadzić do powstawania awarii. W procesie projektowania koniecznie należy sprawdzić warunek dotyczący wyrwania kotwy oraz ścięcia łba śrub. Konieczne jest także to, aby zastosować współczynniki bezpieczeństwa. Może się bowiem zdarzyć, że jakiś łącznik będzie słabszy niż średnia nośność podana na opakowaniu przez producenta. Aby zapobiec awariom kotew zawsze musi być więcej niż wynika to z obliczeń statycznych wykonywanych przez projektanta.

Kotwy rozporowe dostępne są właściwie w większości hurtowni z materiałami budowlanymi. Wykorzystuje się je powszechnie w wielu rodzajach konstrukcji. Należą do jednym z najbezpieczniejszych rodzajów łączników tego typu i przez to są doceniane przez wykonawców. Podczas zakupu należy jednak pamiętać, by dopasować takie kotwy, które zalecone zostały przez projektanta lub te o większej wytrzymałości. Każda inna zmiana powinna zostać skonsultowana z konstruktorem.