Fachowy montaż monitoringu

Fachowy montaż monitoringu

Systemy monitorowania na dużych obiektach przemysłowych były bardzo ekstensywnymi instalacjami, często potrzebującymi specjalistycznego montażu przeprowadzanego przez fachowców mających doświadczenie w pracy na tego typu obiektach. Urządzenia miały bowiem pracować w znacznie trudniejszych warunkach niż standardowo, a niewiele kamer było przystosowanych do takowych. Musiały być więc zamontowane w taki sposób by działać sprawnie przez cały czas, a jednocześnie nie ulegać awariom spowodowanym warunkami stanowisk pracy.

Instalacja monitoringu w zakładzie przemysłowym

montaż monitoringu koszalinKamery systemów monitorowania były szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ szkodliwych chemikaliów, używanych w procesach produkcyjnych. Wszystkie możliwe zagrożenia musiały być więc dokładnie udokumentowane i zawarte w planie ochrony obiektu, nim mógł zostać przeprowadzony montaż monitoringu Koszalin był siedzibą kilku firm instalacyjnych, które specjalizowały się właśnie w montażu systemów monitorowania wizyjnego w zakładach przemysłowych. Podatne na uszkodzenia kamery zazwyczaj usytuowywane były w pobliżu wentylatorów odciągowych lub systemów odciągających szkodliwe opary z wnętrza hali, lub tuż pod sufitem, poza zasięgiem wszelkich urządzeń działających na terenie pracy. Umiejscowienie kamer było zwykle bardzo dokładnie zaplanowane w taki sposób, by były one jak najbardziej osłonięte od wszelkich szkodliwych czynników, aczkolwiek tak, by dalej zachowywały jak największe pole widzenia, a tym samym skuteczność. Rozplanowanie układu urządzeń monitorujących było również wykonywane z myślą o wielozadaniowości, gdyż systemy monitorowania niejednokrotnie łączone były z pozostałymi systemami bezpieczeństwa, funkcjonującymi na obiekcie. Urządzenia obserwacyjne miały więc bardzo dobre pole widzenia na wszystkie wejścia do budynków i hal produkcyjnych, jak również na wjazdy na teren zakładu chronionego przez monitoring.

W najbardziej zaawansowanych systemach monitorowania możliwe było również ustawienie automatycznego skierowania kamery w miejsce w którym został wywołany alarm. Taka funkcja, często domyślnie uruchamiana podczas instalacji, znacznie przyspieszała działanie załogi ochrony obiektu, umożliwiając operatorowi skupienie się na koordynacji personelu zamiast na ręcznym sterowaniu kamerami. Instalatorzy bardzo często dopasowywali również funkcje systemu i sterowania do potrzeb i upodobań operatorów, przez co ci ostatni mogli działać sprawniej, a ich praca przebiegała znacznie bardziej komfortowo.